Výcvik psů

Dobrý den vítá Vás kolektiv Happy Zoo. Jsme velice potěšeni, že čerpáte informace o psech právě u nás. Zajímává Vás výcvik psů? Výcvik psů je dalším tématem, už jsme ho sice lehce nastínili v předešlém článku výchova psů, ale jen velmi okrajově.

Pokud chceme provádět výcvik psů, tak náš pes musí provádět jednoduché povely s jistotou a pak můžeme přejít ke složitějším cvičením. Platí zde ale stejné zásady, psa nikdy nesmíme trestat, když nemá náladu spolupracovat. Musíme v něm vzbudit chuť se učit další povely, některé plemena jsou schopnější a některé zas méně. Velmi důležitá bude Vaše trpělivost a také to, kolik času budete věnovat cvičení.

Výcvik psa – aportování.

Nejdříve pejskovi ukážeme předmět, kterým budeme výcvik psa provádět. Když si pes věc pozorně prohlédne a očichá, tak mu věc hodíme a vydáme zřetelně povel „Aport!“, pravou rukou mávneme směrem, kam jsme předmět hodili. Pokud pes věc najde, vydáme další povel „Ke mně!“ a nakonec povel „Pusť!“. Pokud vše proběhne tak, jak má, psa odměníme pamlskem a pohladíme ho.

Výcvik psa – přerušení nežádoucí činnosti.

Důležitý je výcvik psa, aby nekonzumoval zbytky potravy a na polích exkrementy po zvířatech. Pokud psa máme na vodítku, trhneme vodítkem a výhružně řekneme „Fuj!“, pokud psa máme bez vodítka, řekneme „Fuj!“ a pak je povel vhodný doplnit povelem „Ke mně!“ a pak psa ze začátku odměníme, než to začne brát jako samozřejmost. Odměny je vhodné snižovat a cílem je, aby pes poslouchal i bez odměn.

Výcvik psa – štěkání na povel.

Toto je už trošku složitější cvičení. Ze začátku využijeme, když se pes rozštěká a pak mu řekneme povel „Dost!“ a pohrozíme prstem na ruce. Pokud to zabere, psa odměníme a počkáme, až se pes zas rozštěká. Povel opakujeme tak dlouho, dokud pes na něj bezpečně nereaguje. Pokud jsme toto zvládli, pokusíme se psa vyprovokovat a když vidíme, že pes začne štěkat, řekneme rázně povel „Štěkej!“. Akci opakujeme, dokud pes nebude reagovat jen na povel „Štěkej!“.

Výcvik psa – cviky typu chůze po žebříku,

chůze po kladině, skok přes překážky a mnoho dalších je už vhodné provádět na cvičištích. Zde bývají k dispozici odborníci, se kterými se můžete poradit. A poradit se můžete i v našich obchodech HappyZoo. 

S pozdravem kolektiv HappyZoo